Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Tryb wnoszenia oraz zasady ustalania wysokości opłat za przeprowadzenie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego przeprowadzanych na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także pokrywania kosztów postępowań w sprawie nadania tytułu profesora nauczycielom akademickim zatrudnionym na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Informujemy, że Zarządzeniem nr 129 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 15 listopada 2021 roku określony został tryb wnoszenia i zasady ustalania wysokości opłat za przeprowadzenie na Uniwersytecie Jagiellońskim postępowań w sprawie nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego, a także pokrywania przez Uniwersytet Jagielloński kosztów postępowań w sprawie nadania tytułu profesora nauczycielom akademickim zatrudnionym na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Download files
pdf
Zarządzenie nr 129 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie: trybu wnoszenia i zasad ustalania wysokości opłat za przeprowadzenie na Uniwersytecie Jagiellońskim postępowań w sprawie nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego oraz pokrywania przez Uniwersytet Jagielloński kosztów postępowań w sprawie nadania tytułu profesora nauczycielom akademickim zatrudnionym na Uniwersytecie Jagiellońskim