Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Plan budżetów jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego na 2023 rok.

Informujemy, że zgodnie z Komunikatem nr 3 Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie: planu budżetów jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego na 2023 rok wyznaczony został nieprzekraczalny termin na sporządzenie propozycji budżetu w zakresie kosztów i wydatków oraz przychodów i wpływów dotyczących działalności prowadzonej przez jednostki Uniwersytetu. 
Przygotowując dane, bardzo proszę wziąć pod uwagę aktualną sytuację i wytyczne programu oszczędnościowego przekazane przez Rektora UJ, a tym samym zaplanować konieczne wydatki, nie zawyżając planowanych kosztów i wydatków.
Wszystkie wydziały, szkoły doktorskie, jednostki pozawydziałowe i międzywydziałowe oraz jednostki administracji ogólnouczelnianej prosimy o przygotowanie danych w terminie do dnia 25 lutego br. W związku z koniecznością opracowania założeń do planu rzeczowo-finansowego na 2023 rok oraz  budżetu dla wszystkich jednostek UJ na 2023 rok uprzejmie prosimy o terminowe przekazanie danych, zgodnie z załącznikiem do Komunikatu.
Download files
pdf
Komunikat nr 3 Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie: planu budżetów jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego na 2023 rok