Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Tryb wnoszenia oraz zasady ustalania wysokości opłat za przeprowadzenie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego przeprowadzanych na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także pokrywania kosztów postępowań w sprawie nadania tytułu profesora nauczycielom akademickim zatrudnionym na Uniwersytecie Jagiellońskim.

24.11.2021

Terminy składania dokumentów rozliczeniowych dotyczących 2021 roku.

15.11.2021

Nadanie Zasad ramowych finansowania i przyznawania stypendiów doktoranckich dla doktorantów szkół doktorskich w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim

26.10.2021

Utworzenie Funduszu Stypendialnego dla studentów, doktorantów szkół doktorskich i uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jagiellońskiego celem wypłaty stypendium naukowego w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz nadanie Zasad ramowych przyznawania stypendium naukowego z Funduszu Stypendialnego dla studentów, doktorantów szkół doktorskich i uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim

26.10.2021

Wyznaczenie kolejnych jednostek organizacyjnych UJ uczestniczących od dnia 2 listopada 2021 r. w pilotażowym wdrożeniu elektronicznej akceptacji dokumentów zakupu w systemie SAP (workflow faktur).

22.10.2021