Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Nowy dostawca

Web Content Display Web Content Display

Procedury zgłaszania do wprowadzenia w SAP nowego dostawcy lub zmiany danych istniejącego dostawcy

Download files
pdf
Procedura zgłaszania do wprowadzenia w SAP nowego dostawcy (kontrahenta) lub zmiany danych istniejącego dostawcy (kontrahenta)
docx
Załącznik nr 1 - formularz zgłaszania/zmiany dostawcy (podmiot zagraniczny prowadzący działalność gospodarczą)
docx
Załącznik nr 2 - formularz zgłaszania/zmiany dostawcy (podmiot krajowy prowadzący działalność gospodarczą)
docx
Załącznik nr 3 - formularz zgłaszania/zmiany dostawcy (osoba fizyczna niebędąca pracownikiem UJ lub niezwiązana z UJ umową cywilnoprawną, w tym studenci i doktoranci)
docx
Załącznik nr 4 - oświadczenie o numerze rachunku bankowego
docx
Załącznik nr 4 - oświadczenie o numerze rachunku bankowego_eng
pdf
Procedura uzupełnienia w SAP danych pracownika UJ lub osoby związanej z UJ umową cywilnoprawną
docx
Formularz zgłaszania zmiany danych pracownika UJ lub osoby związanej z UJ umową cywilnoprawną (dot. rachunków prowadzonych w walutach innych niż PLN oraz numeru dokumentu tożsamości cudzoziemców w przypadku wypłaty środków w banku)
pdf
Komunikat nr 21 Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 lipca 2023 roku w sprawie: zgłaszania wprowadzenia w SAP nowego dostawcy oraz zmiany danych istniejącego dostawcy