Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Pion Kwestora

Web Content Display Web Content Display

Dział Budżetowania, Kontrolingu i Analiz

Główne obowiązki działu

  • przygotowanie planu materiałowego i finansowego WPU oraz propozycji budżetu w ramach przewidywanych wpływów i wydatków związanych z nauczaniem
  • rejestrowanie elementów zatwierdzania kosztów i wydatków, rejestrowanie limitów budżetowych związanych z budżetem podstawowym, dotowanie, refundacje, studia podyplomowe i inne obszary, takie jak nauczanie, odnawianie i naprawy, inwestycje i fundusze specjalne
  • przygotowywanie raportów z realizacji planu materiałowego i finansowego
  • przygotowywanie miesięcznych i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu związanych z wpływami i wydatkami zgłaszanymi przez jednostki UJ.

Pracownicy działu

Kierownik

mgr Magdalena Weideman
ul. Gołębia 24 pok. nr 6, 31-007 Kraków
(12) 663 15 08
magdalena.weideman@uj.edu.pl

Zastępca kierownika

mgr inż. Katarzyna Nowicka
ul. Gołębia 24 pok. nr 6, 31-007 Kraków
(12) 663 15 26
katarzyna.nowicka@uj.edu.pl

Pozostali pracownicy

mgr Anna Wadas
ul. Gołębia 24 pok. nr 6, 31-007 Kraków
(12) 663 15 20
anna.wadas@uj.edu.pl

mgr Katarzyna Nowakowska
ul. Gołębia 24 pok. nr 6, 31-007 Kraków
(12) 663 15 48
k.nowakowska@uj.edu.pl

mgr Diana Rybska
ul. Gołębia 24 pok. nr 6, 31-007 Kraków
(12) 663 14 60
diana.rybska@uj.edu.pl

mgr Mariola Smok
ul. Gołębia 24 pok. nr 6, 31-007 Kraków
(12) 663 17 13
mariola.smok@uj.edu.pl

mgr Urszula Michalik
ul. Gołębia 24 pok. nr 6, 31-007 Kraków
(12) 663 15 68
urszula.michalik@uj.edu.pl

mgr Zdzisława Rodzeń
ul. Gołębia 24 pok. nr 6, 31-007 Kraków
(12) 663 15 28
zdzislawa.rodzen@uj.edu.pl

mgr inż. Katarzyna Sieja
ul. Gołębia 24 pok. nr 6, 31-007 Kraków
(12) 663 17 09
katarzyna.sieja@uj.edu.pl

mgr Katarzyna Bociek
ul. Gołębia 24 pok. nr 6, 31-007 Kraków
(12) 663 10 55
katarzyna.bociek@uj.edu.pl

mgr Aleksandra Kopyto
ul. Gołębia 24 pok. nr 6, 31-007 Kraków
(12) 663 17 14
aleksandra1.kopyto@uj.edu.pl