Department of Budget, Control and Analysis

 

Do głównych obowiązków Departamentu należy:

  • przygotowanie planu materiałowego i finansowego WPU oraz propozycji budżetu w ramach przewidywanych wpływów i wydatków związanych z nauczaniem;
  • rejestrowanie elementów zatwierdzania kosztów i wydatków, rejestrowanie limitów budżetowych związanych z budżetem podstawowym, dotowanie, refundacje, studia podyplomowe i inne obszary, takie jak nauczanie, odnawianie i naprawy, inwestycje i fundusze specjalne;
  • przygotowywanie raportów z realizacji planu materiałowego i finansowego wspólnego przedsięwzięcia;
  • przygotowywanie miesięcznych i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu związanych z wpływami i wydatkami zgłaszanymi przez jednostki UJ;
  • on-going analysis and verification of spending policy of allocated funds (within budget categories) by JU units and presentation of problem solutions.

 

Manager
Ms Magdalena Weideman

Address
Gołębia street 24 room 6
31-007 Kraków
Tel. (12) 663 15 08
E-mail magdalena.weideman@uj.edu.pl

 

Deputy Manager
Ms Katarzyna Nowicka

Address
Gołębia street 24 room 6
31-007 Kraków
Tel. (12) 663 15 08
E-mail katarzyna.nowicka@uj.edu.pl

 

Ms Anna Wadas

Address
Gołębia street 24 room 6
31-007 Kraków
Tel. (12) 663 15 48
E-mail anna.wadas@uj.edu.pl

 

Ms Katarzyna Nowakowska

Address
ul. Gołębia street 24 room 6
31-007 Kraków
Tel. (12) 663 15 48
E-mail k.nowakowska@uj.edu.pl

 

Ms Diana Rybska

Address
ul. Gołębia street 24 room 6 
31-007 Kraków
Tel. (12) 663 14 60
E-mail diana.rybska@uj.edu.pl

 

Ms Mariola Smok

Address
ul. Gołębia street 24 room 6 
31-007 Kraków
Tel. (12) 663 14 60
E-mail mariola.smok@uj.edu.pl

 

Ms Urszula Michalik

Address
ul. Gołębia street 24 room 6 
31-007 Kraków
Tel. (12) 663 15 68
E-mail urszula.michalik@uj.edu.pl

 

 

Ms Zdzisława Rodzeń

Address
ul. Gołębia street 24 room 6 
31-007 Kraków
Tel. (12) 663 15 28
E-mail zdzislawa.rodzen@uj.edu.pl