Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Procedury finansowe

Web Content Display Web Content Display

Wewnętrzne akty prawne dotyczące gospodarki finansowej UJ

Uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Rady Uczelni

Read More o

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego

Read More o

Decyzje Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego

Read More o

Komunikaty Rektora, Kanclerza i Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego

Read More o

Pisma okólne Rektora, Kanclerza i Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego

Read More o