Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowy dostawca

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Procedury zgłaszania do wprowadzenia w SAP nowego dostawcy lub zmiany danych istniejącego dostawcy

Pliki do pobrania
pdf
Procedura zgłaszania do wprowadzenia w SAP nowego dostawcy (kontrahenta) lub zmiany danych istniejącego dostawcy (kontrahenta)
docx
Załącznik nr 1 - formularz zgłaszania/zmiany dostawcy (podmiot zagraniczny prowadzący działalność gospodarczą)
docx
Załącznik nr 2 - formularz zgłaszania/zmiany dostawcy (podmiot krajowy prowadzący działalność gospodarczą)
docx
Załącznik nr 3 - formularz zgłaszania/zmiany dostawcy (osoba fizyczna niebędąca pracownikiem UJ lub niezwiązana z UJ umową cywilnoprawną, w tym studenci i doktoranci)
docx
Załącznik nr 4 - oświadczenie o numerze rachunku bankowego
docx
Załącznik nr 4 - oświadczenie o numerze rachunku bankowego_eng
pdf
Procedura uzupełnienia w SAP danych pracownika UJ lub osoby związanej z UJ umową cywilnoprawną
docx
Formularz zgłaszania zmiany danych pracownika UJ lub osoby związanej z UJ umową cywilnoprawną (dot. rachunków prowadzonych w walutach innych niż PLN oraz numeru dokumentu tożsamości cudzoziemców w przypadku wypłaty środków w banku)
pdf
Komunikat nr 21 Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 lipca 2023 roku w sprawie: zgłaszania wprowadzenia w SAP nowego dostawcy oraz zmiany danych istniejącego dostawcy