Dział Budżetowania, Kontrolingu i Analiz

Do głównych obowiązków Działu należy:

  • przygotowanie planu materiałowego i finansowego WPU oraz propozycji budżetu w ramach przewidywanych wpływów i wydatków związanych z nauczaniem
  • rejestrowanie elementów zatwierdzania kosztów i wydatków, rejestrowanie limitów budżetowych związanych z budżetem podstawowym, dotowanie, refundacje, studia podyplomowe i inne obszary, takie jak nauczanie, odnawianie i naprawy, inwestycje i fundusze specjalne
  • przygotowywanie raportów z realizacji planu materiałowego i finansowego
  • przygotowywanie miesięcznych i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu związanych z wpływami i wydatkami zgłaszanymi przez jednostki UJ.

Pracownicy działu

Kierownik
mgr Magdalena Weideman

Adres
ul. Gołębia 24 pok. nr 6
31-007 Kraków
Telefon (12) 663 15 08
E-mail magdalena.weideman@uj.edu.pl

 

Zastępca kierownika
mgr inż. Katarzyna Nowicka

Adres
ul. Gołębia 24 pok. nr 6
31-007 Kraków
Telefon (12) 663 15 26 
E-mail katarzyna.nowicka@uj.edu.pl

 

mgr Anna Wadas

Adres
ul. Gołębia 24 pok. nr 6
31-007 Kraków
Telefon (12) 663 15 20 
E-mail anna.wadas@uj.edu.pl

 

mgr Katarzyna Nowakowska

Adres
ul. Gołębia 24 pok. nr 6
31-007 Kraków
Telefon (12) 663 15 48
E-mail k.nowakowska@uj.edu.pl

 

mgr Diana Rybska

Adres
ul. Gołębia 24 pok. nr 6
31-007 Kraków
Telefon (12) 663 14 60
E-mail diana.rybska@uj.edu.pl

 

mgr Mariola Smok

Adres
ul. Gołębia 24 pok. nr 6
31-007 Kraków
Telefon (12) 663 14 60
E-mail mariola.smok@uj.edu.pl

 

mgr Urszula Michalik

Adres
ul. Gołębia 24 pok. nr 6
31-007 Kraków
Telefon (12) 663 15 68
E-mail urszula.michalik@uj.edu.pl

 

mgr Zdzisława Rodzeń

Adres
ul. Gołębia 24 pok. nr 6
31-007 Kraków

Telefon  (12) 663 15 28
E-mail
zdzislawa.rodzen@uj.edu.pl