Zastępca Kwestora ds. Collegium Medicum

mgr Dorota Kłyś

Adres
ul. Św. Anny 12
31-008 Kraków
Telefon (12) 422 84 94
E-mail kwestor@cm-uj.krakow.pl