Dział Finansowy

Pracownicy działu

Dział zajmuje się:

  • realizacją przelewów
  • księgowaniem i kontrolą rozrachunków ze studentami
  • windykacją należnosci od studentów
  • zakładaniem dostawców w systemie SAP

 

Kierownik
mgr Agata Gąsiorek

Adres
ul. Gołębia 24 pok. nr 45
31-007 Kraków
Telefon (12) 663 11 93
E-mail agata.gasiorek@uj.edu.pl

 

Zastępca kierownika
mgr Jolanta Grębla

Adres
ul. Gołębia 24 pok. nr 45
31-007 Kraków
Telefon (12) 663 11 31

E-mail jolanta.grebla@uj.edu.pl

 

mgr Ewa Materek

Adres
ul. Gołębia 24 pok. nr 45
31-007 Kraków
Telefon (12) 663 11 66

E-mail ewa.materek@uj.edu.pl

 

mgr Agnieszka Szczerba

Adres
ul. Gołębia 24 pok. nr 45
31-007 Kraków
Telefon (12) 663 11 48

E-mail a.szczerba@uj.edu.pl

 

Danuta Górniak

Adres
ul. Gołębia 24 pok. nr 45
31-007 Kraków
Telefon (12) 663 11 53
E-mail danuta.gorniak@uj.edu.pl

E-mail danuta.gorniak@uj.edu.pl

 

mgr Aneta Mazur

Adres
ul. Gołębia 24 pok. nr 45
31-007 Kraków
Telefon (12) 663 11 90

E-mail aneta.1.mazur@uj.edu.pl

 

Lic. Katarzyna Sikorska - Socha

Adres
ul. Gołębia 24 pok. nr 45
31-007 Kraków
Telefon (12) 663 11 26

E-mail katarzyna.sikorska-socha@uj.edu.pl

 

mgr Anna Opach

Adres
ul. Gołębia 24 pok. nr 45
31-007 Kraków
Telefon (12) 663 11 19

E-mail anna.opach@uj.edu.pl