Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pion Kwestora

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dział Weryfikacji i Kontroli

Zadania działu

  • kontrola formalna i rachunkowa dokumentów finansowych (faktur, not księgowych, delegacji służbowych oraz innych dowodów księgowych)
  • kontrola prawidłowość opisania i merytorycznego zatwierdzenia
  • kontrola dokumentów w zakresie stosowania procedur dotyczących zamówień publicznych i innych procedur wewnętrznych
  • weryfikacja wniosków o uruchomienie postępowania o zamówienie publiczne

Pracownicy działu

Kierownik

mgr Agnieszka Lasek - Janowska
ul. Gołębia 24 pok. nr 8, 31-007 Kraków
(12) 663 10 95
agnieszka.lasek-janowska@uj.edu.pl

Zastępca Kierownika

Teresa Wełyczko
ul. Gołębia 24 pok. nr 8, 31-007 Kraków
(12) 663 11 91
teresa.welyczko@uj.edu.pl

Pozostali pracownicy

mgr Agnieszka Kubica - Karcz
ul. Gołębia 24 pok. nr 8, 31-007 Kraków
(12) 663 10 03
agnieszka.kubica-karcz@uj.edu.pl

mgr Adam Gerczycki
ul. Gołębia 24 pok. nr 8, 31-007 Kraków
(12) 663 11 68
adam.gerczycki@uj.edu.pl

mgr Rafał Sałocha
ul. Gołębia 24 pok. nr 8, 31-007 Kraków
(12) 663 14 62
rafal.salocha@uj.edu.pl

mgr inż. Robert Michalik
ul. Gołębia 24 pok. nr 8, 31-007 Kraków
(12) 663 12 53
robert.michalik@uj.edu.pl

Justyna Celary
ul. Gołębia 24 pok. nr 8, 31-007 Kraków
(12) 663 11 78
justyna.celary@uj.edu.pl

mgr Monika Klima
ul. Gołębia 24 pok. nr 8, 31-007 Kraków
(12) 663 11 44
monika.klima@uj.edu.pl

mgr inż. Maria Dąchór
ul. Gołębia 24 pok. nr 8, 31-007 Kraków
(12) 663 17 73
maria.dachor@uj.edu.pl

Agnieszka Włodarska
ul. Gołębia 24 pok. nr 8, 31-007 Kraków
(12) 663 11 84
agnieszka1.wlodarska@uj.edu.pl