Sekcja ds. Weryfikacji i Kontroli

Sekcja zajmuje się:

  • kontrolą formalną i rachunkową dokumentów finansowych (faktur, not księgowych, delegacji służbowych oraz innych dowodów księgowych)
  • kontrolą prawidłowość opisania i merytorycznego zatwierdzenia
  • kontrolą dokumentów w zakresie stosowania procedur dotyczących zamówień publicznych i innych procedur wewnętrznych
  • weryfikacją wniosków w sprawie zawarcia umów o dzieło/zlecenie
  • weryfikacją wniosków o uruchomienie postępowania o zamówienie publiczne

Pracownicy zespołu

Kierownik
mgr Agnieszka Kubica-Karcz 

Adres
ul. Gołębia 24 pok. nr 8
31-007 Kraków
Telefon (12) 663 10 03

E-mail agnieszka.kubica-karcz@uj.edu.pl

 

Zastępca kierownika
Teresa Wełyczko

Adres
ul. Gołębia 24 pok. nr 8
31-007 Kraków
Telefon (12) 663 11 91
E-mail teresa.welyczko@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Kontrola dokumentów dotyczących administracji centralnej

 

mgr Agnieszka Lasek-Janowska

Adres
ul. Gołębia 24 pok. nr 8
31-007 Kraków
Telefon (12) 663 10 95
E-mail agnieszka.lasek-janowska@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Kontrola dokumentów dotyczących projektów badawczych
Redagowanie treści strony www.kwestura.uj.edu.pl
Przygotowywanie zestawień przeterminowanych faktur

 

 

mgr Adam Gerczycki

Adres
ul. Gołębia 24 pok. nr 8
31-007 Kraków
Telefon (12) 663 11 68
E-mail adam.gerczycki@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Kontrola dokumentów dotyczących działalności dydaktycznej i jednostek międzywydziałowych

 

mgr Rafał Sałocha

Adres
ul. Gołębia 24 pok. nr 8
31-007 Kraków
Telefon (12) 663 14 62
E-mail rafal.salocha@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Kontrola dokumentów dotyczących działalności dydaktycznej

 

 

mgr inż. Robert Michalik

Adres
ul. Gołębia 24 pok. nr 8
31-007 Kraków
Telefon (12) 663 12 53
E-mail robert.michalik@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Kontrola dokumentów dotyczących projektów badawczych

 

Justyna Celary

Adres
ul. Gołębia 24 pok. nr 8
31-007 Kraków
Telefon (12) 663 11 78
E-mail justyna.celary@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Kontrola dokumentów dotyczących działalności statutowej oraz niektórych jednostek administracji centralnej

 

mgr Monika Klima

Adres
ul. Gołębia 24 pok. nr 8
31-007 Kraków
Telefon (12) 663 11 44
E-mail monika.klima@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Przyjmowanie dokumentów wpływających do jednostki i wydawanie dokumentów jednostkom, kontrola rozliczeń wyjazdów zagranicznych, kontrola krajowych wyjazdów rozliczanych w wersji papierowej