Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pion Kwestora

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dział Ewidencji Majątku

Zadania działu

  • prowadzenie ewidencji analitycznej (ilościowo-wartościowej) środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w sposób umożliwiający rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych.
  • dokonywanie bieżących odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.
  • drukowanie kodów kreskowych

Pracownicy działu

p.o. Kierownika

Bogusława Ślęzak
ul. Straszewskiego 27 pok. nr 226, 31-113 Kraków
(12) 663 32 02
boguslawa.slezak@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Naliczanie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, drukowanie kodów kreskowych dla nowo przyjętych środków trwałych, sporządzanie zestawień oraz sprawozdawczość w zakresie środków trwałych.

p.o. Zastępcy Kierownika

mgr Monika Szaro - Stachelska
ul. Straszewskiego 27 pok. nr 226, 31-113 Kraków
(12) 663 32 05
monika.szaro-stachelska@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie środków trwałych zakupionych z dydaktyki, PB, projektów strukturalnych, likwidacji.

Pozostali pracownicy

mgr Karolina Chmielarz
ul. Straszewskiego 27 pok. nr 223, 31-113 Kraków
(12) 663 32 07
karolina.wojas@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zmiany miejsca użytkowania, drukowanie kodów kreskowych.

mgr Barbara Małek
ul. Straszewskiego 27 pok. nr 223, 31-113 Kraków
(12) 663 32 04
barbara.malek@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zmiany miejsca użytkowania, drukowanie kodów kreskowych.

mgr inż. Mariusz Danek
ul. Straszewskiego 27 pok. nr 223, 31-113 Kraków
(12) 663 32 41
mariusz.danek@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zmiany miejsca użytkowania, drukowanie kodów kreskowych.

Barbara Gregorczuk - Sobarnia
ul. Straszewskiego 27 pok. nr 223, 31-113 Kraków
(12) 663 32 03
barbara.gregorczuk-sobarnia@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zmiany miejsca użytkowania, drukowanie kodów kreskowych.

mgr inż. Agnieszka Puśko - Banaś
ul. Straszewskiego 27 pok. nr 223, 31-113 Kraków
(12) 663 32 41
agnieszka.pusko@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z DS., BW, PB, drukowanie kodów kreskowych.