Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Plan budżetów jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego na 2022 rok.

Informujemy, że zgodnie z Komunikatem nr 1 Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie: planu budżetów jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego na 2022 rok wyznaczony został nieprzekraczalny termin na sporządzenie propozycji budżetu w zakresie kosztów i wydatków oraz przychodów i wpływów dotyczących działalności prowadzonej przez jednostki Uniwersytetu. Wszystkie wydziały, szkoły doktorskie, jednostki pozawydziałowe i międzywydziałowe oraz jednostki administracji ogólnouczelnianej prosimy o przygotowanie danych w terminie do dnia 25 lutego br. W związku z koniecznością opracowania założeń do planu rzeczowo-finansowego na 2022 rok oraz  budżetu dla wszystkich jednostek UJ na 2022 rok uprzejmie prosimy o terminowe przekazanie danych, zgodnie z załącznikiem do Komunikatu.
Pliki do pobrania
pdf
Komunikat nr 1 Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie: planu budżetów jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego na 2022 rok