Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pion Kwestora

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dział Budżetowania, Kontrolingu i Analiz

Zadania działu

  • przygotowanie planu materiałowego i finansowego WPU oraz propozycji budżetu w ramach przewidywanych wpływów i wydatków związanych z nauczaniem
  • rejestrowanie elementów zatwierdzania kosztów i wydatków, rejestrowanie limitów budżetowych związanych z budżetem podstawowym, dotowanie, refundacje, studia podyplomowe i inne obszary, takie jak nauczanie, odnawianie i naprawy, inwestycje i fundusze specjalne
  • przygotowywanie raportów z realizacji planu materiałowego i finansowego
  • przygotowywanie miesięcznych i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu związanych z wpływami i wydatkami zgłaszanymi przez jednostki UJ.

Pracownicy działu

Kierownik

mgr inż Katarzyna Nowicka
ul. Gołębia 24 pok. nr 43, 31-007 Kraków
(12) 663 15 26
katarzyna.nowicka@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Uzgodnienia budżetów dla Wydziału Chemii

p.o. Zastępcy Kierownika

mgr Anna Wadas
ul. Gołębia 24 pok. nr 44, 31-007 Kraków
(12) 663 15 20
anna.wadas@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Uzgodnienia budżetów dla Wydziału Filozoficznego

mgr inż. Katarzyna Pieronkiewicz
ul. Gołębia 24 pok. nr 43, 31-007 Kraków
(12) 663 10 55

katarzyna.bociek@uj.edu.pl

Pozostali pracownicy

mgr Diana Rybska
ul. Gołębia 24 pok. nr 43, 31-007 Kraków
(12) 663 14 60
diana.rybska@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Uzgodnienia budżetów dla Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej

mgr Marlena Nawara
ul. Gołębia 24 pok. nr 44, 31-007 Kraków
(12) 663 15 48
marlena.nawara@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Uzgodnienia budżetów dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

mgr Katarzyna Nowakowska
ul. Gołębia 24 pok. nr 44, 31-007 Kraków
(12) 663 15 48
k.nowakowska@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Uzgodnienia budżetów dla Wydziału Polonistyki i Wydziału Filologicznego 

mgr Mariola Smok
ul. Gołębia 24 pok. nr 43, 31-007 Kraków
(12) 663 17 13
mariola.smok@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Uzgodnienia budżetów dla Wydziału Historycznego

mgr Urszula Michalik
ul. Gołębia 24 pok. nr 44, 31-007 Kraków
(12) 663 15 68
urszula.michalik@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Uzgodnienia budżetów dla Wydziału Biologii i Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

mgr Zdzisława Rodzeń
ul. Gołębia 24 pok. nr 44, 31-007 Kraków
(12) 663 15 28
zdzislawa.rodzen@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Uzgodnienia budżetów dla Wydziału Geografii i Geologii 

mgr inż. Katarzyna Sieja
ul. Gołębia 24 pok. nr 43, 31-007 Kraków
(12) 663 17 09
katarzyna.sieja@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Uzgodnienia budżetów dla Wydziału Matematyki i Informatyki

mgr Aleksandra Chorąży
ul. Gołębia 24 pok. nr 43, 31-007 Kraków
(12) 663 17 14
aleksandra1.kopyto@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Uzgodnienia budżetów dla Wydziału Prawa i Administracji, Międzywiydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych oraz Studiów Matematyczno - Przyrodniczych

mgr Agata Bielecka - Depko
ul. Gołębia 24 pok. nr 43, 31-007 Kraków
(12) 663 10 24
agata.bielecka-depko@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Uzgodnienia budżetów dla Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych