Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pion Kwestora

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sekcja ds. Podatków

Zadania sekcji

 • Ustalanie stawek podatku VAT
 • Kontrola dokumentów związanych z rozliczeniem podatku VAT
 • Ustalanie obowiązku podatkowego VAT przy sprzedaży
 • Ustalanie odliczeń podatku VAT w projektach unijnych
 • Kontrola opisów na dokumentach
 • Weryfikacja faktur związanych z wewnątrzwspólnotowym nabyciem (WNT) i importem usług
 • Opis faktur zagranicznych pod kątem WNT, importu usług
 • Ustalanie odpowiedniego kodu podatku na fakturach zakupowych
 • Ustalanie czynności (zwolnione, mieszane PRE, PRE, mieszane, opodatkowane)
 • Ustalanie daty obowiązku podatkowego na fakturach dotyczących zakupów
 • Przygotowanie rejestrów VAT
 • Sporządzanie pliku JPK_VAT
 • Sporządzanie informacji podsumowujących
 • Uzgadnianie i opisywanie raportów z kas rejestrujących
 • Zgłaszanie oraz aktualizowanie w urzędzie skarbowym danych dot. kas rejestrujących
 • Zgłaszanie oraz aktualizowanie w urzędzie skarbowym danych dot. rachunków bankowych oraz adresów prowadzenia działalności gospodarczej
 • Sporządzanie deklaracji i informacji związanych z tzw. podatkiem u źródła

Pracownicy sekcji

Kierownik

mgr Janusz Piotrowski
ul. Gołębia 24 pok. nr 7, 31-007 Kraków
(12) 663 12 05
janusz.piotrowski@uj.edu.pl

Zastępca Kierownika

mgr Alicja Selecka
ul. Gołębia 24 pok. nr 7, 31-007 Kraków
(12) 663 14 27
alicja.selecka@uj.edu.pl

Pozostali pracownicy

mgr Ewa Waśko
ul. Gołębia 24 pok. nr 7, 31-007 Kraków
(12) 663 11 17
ewa.wasko@uj.edu.pl

mgr Agnieszka Pabian
ul. Gołębia 24 pok. nr 7, 31-007 Kraków
(12) 663 17 08
agnieszka.pabian@uj.edu.pl