Instrukcja obiegu dokumentów wraz z załącznikami - tekst ogłoszony Zarządzeniem nr 106 Rektora UJ z dnia 12 października 2015r.