Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Procedury finansowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wewnętrzne akty prawne dotyczące gospodarki finansowej UJ

Uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Rady Uczelni

więcej o

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego

więcej o

Decyzje Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego

więcej o

Komunikaty Rektora, Kanclerza i Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego

więcej o

Pisma okólne Rektora, Kanclerza i Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego

więcej o