Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Procedury finansowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wewnętrzne akty prawne dotyczące gospodarki finansowej UJ

Uchwały

Uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Rady Uczelni

więcej o

Zarządzenia

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego

więcej o

Decyzje

Decyzje Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego

więcej o

Komunikaty

Komunikaty Rektora, Kanclerza i Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego

więcej o

Pisma okólne

Pisma okólne Rektora, Kanclerza i Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego

więcej o