Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Tryb wnoszenia oraz zasady ustalania wysokości opłat za przeprowadzenie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego przeprowadzanych na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także pokrywania kosztów postępowań w sprawie nadania tytułu profesora nauczycielom akademickim zatrudnionym na Uniwersytecie Jagiellońskim.

24.11.2021

Terminy składania dokumentów rozliczeniowych dotyczących 2021 roku.

15.11.2021

Nadanie Zasad ramowych finansowania i przyznawania stypendiów doktoranckich dla doktorantów szkół doktorskich w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim

26.10.2021

Utworzenie Funduszu Stypendialnego dla studentów, doktorantów szkół doktorskich i uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jagiellońskiego celem wypłaty stypendium naukowego w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz nadanie Zasad ramowych przyznawania stypendium naukowego z Funduszu Stypendialnego dla studentów, doktorantów szkół doktorskich i uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim

26.10.2021

Wyznaczenie kolejnych jednostek organizacyjnych UJ uczestniczących od dnia 2 listopada 2021 r. w pilotażowym wdrożeniu elektronicznej akceptacji dokumentów zakupu w systemie SAP (workflow faktur).

22.10.2021