Kontakt


Pokaż centrum Krakowa na większej mapie

 

E-mail
Adres

Telefon
Fax
(12)
(12)

Władze

Kwestor
mgr Teresa Kapcia
Zastępca Kwestora ds. finansowych
mgr Dorota Król
Zastępca Kwestora ds. rachunkowości
mgr Krystyna Cabała-Kotlarz
Stanowisko ds. analiz i sprawozdań finansowych
Bogumiła Brach
Zastępca Kwestora ds. funduszy strukturalnych i programów międzynarodowych
mgr Marek Sokół
Zastępca Kwestora ds. Collegium Medicum
mgr Dorota Kłyś

Szczegółowe dane teleadresowe

Biuro Kwestora

ul. Gołębia 24, pok. 26, 31-007 Kraków
biuro.kwestora@uj.edu.pl
(12) 663 10 42
(12) 663 10 96
(12) 663 15 70

Asystent Kwestora: mgr Bożena Wojdyła
bozena.wojdyla@uj.edu.pl
(12) 663 10 42

Asystent Kwestora: mgr Anna Wyrwa
anna.wyrwa@uj.edu.pl
(12) 663 10 96
(12) 663 15 70

Stanowisko ds. optymalizacji procedur: mgr Eliza Haniszewska
ul. Gołębia 24 pok. nr 14
31-007 Kraków
(12) 663 10 78
eliza.haniszewska@uj.edu.pl

 

Zastępca Kwestora ds. finansowych

mgr Dorota Król
dorota.krol@uj.edu.pl
ul. Gołębia 24 pok. nr 14
tel. (12) 663 15 09

Jednostki podległe Zastępcy Kwestora ds. finansowych:

Dział Finansowy

Kierownik: mgr Agata Gąsiorek

agata.gasiorek@.uj.edu.pl
ul. Gołębia 24 pok. nr 45
tel. (12) 663 11 93
(12) 663 11 26
(12) 663 11 53
(12) 663 11 31
(12) 663 11 90

Sekcja ds. Weryfikacji i Kontroli

Kierownik: mgr Tomasz Bugański
tomasz.buganski@uj.edu.pl

ul. Gołębia 24 pok. nr 8
tel. (12) 663 11 78
(12) 663 11 68
(12) 663 11 91
(12) 663 14 62
(12) 663 12 53

 

Zastępca Kwestora ds. rachunkowości

mgr Krystyna Cabała-Kotlarz
krystyna.cabala-kotlarz@uj.edu.pl
ul. Gołębia 24 pok. nr 14
tel. (12) 663 10 02

 

Jednostki podległe Zastępy Kwestora ds. rachunkowości:

Dział Ewidencji Majątku

Kierownik: Jolanta Michta
michta@adm.uj.edu.pl

ul. Straszewskiego 27 pok. nr 223, 226
tel. (12) 663 32 04
(12) 663 32 05
(12) 663 32 07

Dział Księgowości

Kierownik: mgr Katarzyna Goraj
katarzyna.goraj@uj.edu.pl

ul. Gołębia 24 pok. nr 49,50,51
tel. (12) 663 11 73
(12) 663 11 74
(12) 663 11 54
(12) 663 11 55
(12) 663 11 83

Dział Rozliczeń Projektów Krajowych

Kierownik: mgr Monika Sokołowska
monika.sokolowska@uj.edu.pl

ul. Gołębia 24 pok. 46, 47, 48
tel. (12) 663 14 07
(12) 663 15 61
(12) 663 15 73
(12) 663 11 75
(12) 663 11 81

 

Stanowisko ds. analiz i sprawozdań finansowych

Bogumiła Brach
brach@adm.uj.edu.pl
ul. Gołębia 24 pok. nr 8
tel. (12) 663 14 53

 

Zastępca Kwestora ds. funduszy strukturalnych i programów międzynarodowych

mgr Marek Sokół
marek.sokol@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4 pok. nr 102
tel. (12) 663 15 99

Jednostki podległe Zastępcy Kwestora ds. funduszy strukturalnych i programów międzynarodowych :

Dział Rozliczeń Projektów Strukturalnych

Kierownik: mgr Elżbieta Ćwiklińska
elzbieta.cwiklinska@uj.edu.pl

ul. Czapskich pok. nr 132, 134, 135, 136
tel. (12) 663 10 22
(12) 663 10 16
(12) 663 15 98
(12) 663 10 27
(12) 633 10 19
(12) 633 10 23
(12) 633 10 97
(12) 633 10 20
(12) 633 10 21

Dział Rozliczeń Projektów Zagranicznych

Kierownik Jadwiga Karwala
jadwiga.karwala@uj.edu.pl

ul. Czapskich 4 pok. nr 116
tel. (12) 663 11 99
(12) 663 11 29
(12) 663 38 29

 

Zastępca Kwestora ds. Collegium Medicum

mgr Dorota Kłyś
kwestor@cm-uj.krakow.pl
ul. Św. Anny 12
(12) 422 84 94

 

Dział Budżetowania, Kontrolingu i Analiz

Kierownik: mgr Magdalena Weideman
magdalena.weideman@uj.edu.pl

ul. Gołębia 24 pok. nr 6
tel. (12) 663 15 08

 

Sekcja ds. Podatków

mgr Janusz Piotrowski
janusz.piotrowski@uj.edu.pl

ul. Gołębia 24 pok. nr 7
tel. (12) 663 12 05