Zastępca Kwestora ds. funduszy strukturalnych i programów międzynarodowych

 

mgr Marek Sokół

Adres
ul. Czapskich 4 pok. nr 102
31-110 Kraków
Telefon (12) 663 15 99
E-mail marek.sokol@uj.edu.pl
 

 

mgr Magdalena Słowińska

Telefon (12) 663 11 16
E-mail magdalena.slowinska@uj.edu.pl

Asystent

 

mgr Teresa Łukasiewicz

Telefon (12) 663 11 16
E-mail teresa.lukasiewicz@uj.edu.pl

Asystent

Podległe działy