Sekcja ds. Podatków

Sekcja zajmuje się:

 • Rozwiązywaniem wszystkich problemów związanych z podatkiem VAT
 • Ustalaniem stawek podatku VAT
 • Kontrolą dokumentów związanych z rozliczeniem podatku VAT
 • Ustalaniem obowiązku podatkowego VAT przy sprzedaży
 • Ustalaniem odliczeń podatku VAT w projektach unijnych
 • Kontrolą opisów na dokumentach
 • Weryfikacją faktur związanych z wewnątrzwspólnotowym nabyciem (WNT) i importem usług
 • Opisem faktur zagranicznych pod kątem WNT, importu usług
 • Ustalaniem odpowiedniego kodu podatku na fakturach zakupowych
 • Ustalaniem czynności (zwolniona, mieszana, opodatkowana)
 • Ustalaniem daty obowiązku podatkowego na fakturach dotyczących zakupów
 • Przygotowaniem rejestrów VAT
 • Sporządzaniem deklaracji VAT
 • Sporządzaniem informacji podsumowujących
 • Uzgadnianiem i opisywaniem raportów z kas rejestrujących
 • Zgłaszaniem oraz aktualizowaniem w urzędzie skarbowym danych dot. kas rejestrujących

Pracownicy zespołu

Kierownik
mgr Janusz Piotrowski

Adres
ul. Gołębia 24 pok. nr 7
31-007 Kraków
Telefon (12) 663 12 05
E-mail janusz.piotrowski@uj.edu.pl

 

mgr Alicja Selecka

Adres
ul. Gołębia 24 pok. nr 7
31-007 Kraków
Telefon (12) 663 14 27
E-mail alicja.selecka@uj.edu.pl

 

mgr Ewa Waśko

Adres
ul. Gołębia 24 pok. nr 7
31-007 Kraków
Telefon (12) 663 11 17
E-mail ewa.wasko@uj.edu.pl