Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pion Kwestora

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dział Rozliczeń Projektów Zagranicznych

Zadania działu

Prowadzenie ksiąg rachunkowych związanych z zagranicznymi projektami naukowo-dydaktycznymi finansowanymi ze źródeł zagranicznych, monitorowanie budżetów oraz poprawności sprawozdań finansowych (elementy PSP zaczynające się na: Z/IPZ*, Z/H20*, Z/ERP*, Z/KDU*, Z/UNA*).

Pracownicy działu

Kierownik

Jadwiga Karwala
ul. Czapskich 4 pok. nr 116, 31-110 Kraków
(12) 663 11 99
jadwiga.karwala@uj.edu.pl

Pozostali pracownicy

Małgorzata Klita
ul. Czapskich 4 pok. nr 116, 31-110 Kraków
(12) 663 11 29
malgorzata.klita@uj.edu.pl

Marta Sadowska
ul. Czapskich 4 pok. nr 116, 31-110 Kraków
(12) 663 38 29
marta.sadowska@uj.edu.pl

mgr inż. Elżbieta Firlej
ul. Czapskich 4 pok. nr 116, 31-110 Kraków
(12) 663 15 98
elzbieta.firlej@uj.edu.pl