Dział Księgowości

Dział zajmuje się:

 • dekretacją dowodów księgowych dotyczących działalności dydaktycznej, Inwestycji budowlanych i aparaturowych, Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Własnego Funduszu Stypendialnego
 • sporządzaniem kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:
  a) terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
  b) terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych,
  c) prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych
 • terminowym rozliczaniem rozrachunków, dochodzeniem roszczeń i ściąganiem zasądzonych należności oraz przygotowywaniem dokumentacji niezbędnej dla wszczęcia windykacji należności Uniwersytetu przy współpracy z poszczególnymi jednostkami Uczelni
 • przeprowadzaniem okresowych inwentaryzacji:
  a) środków na rachunkach bankowych,
  b) należności,
  c) pożyczek,
  d) zobowiązań
 • wyceną aktywów i pasywów oraz ustalaniem wyniku finansowego zgodnie z Ustawą o Rachunkowości
 • wyceną aktywów i pasywów oraz ustaleniem wyniku finansowego Uczelni
 • sporządzaniem sprawozdawczości finansowej Uniwersytetu zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości
 • przechowywaniem i zabezpieczaniem dokumentacji finansowej, ksiąg rachunkowych, dokumentów inwentaryzacyjnych i sprawozdań wg przyjętych zasad rachunkowości
 • prawidłowym naliczaniem podatku dochodowego Od osób prawnych, prowadzeniem prawidłowej ewidencji oraz terminowym sporządzaniem dokumentacji rozliczeniowej dla Urzędu Skarbowego

Pracownicy działu

Kierownik
mgr Katarzyna Goraj

Adres
ul. Gołębia 24 pok. nr 49
31-007 Kraków
Telefon (12) 663 11 73
E-mail katarzyna.goraj@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Bieżący nadzór nad prawidłowym obciążeniem kosztów, nakładów wg. dokumentacji księgowej. Księgowanie wyciągów bankowych Własnego Funduszu Stypendialnego, lokat w banku BPH, dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych z jednoczesnym z rozliczaniem kontrahentów.

 

Zastępca Kierownika
Agata Gierk

Adres
ul. Gołębia 24 pok.49
31-007 Kraków
Tel. (12) 663 11 73
Tel./Fax(12) 637 96 63
E-mail agata.gierk@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Nadzór nad przeprowadzaną windykacją należności i zobowiązań. Księgowanie wyciągów bankowych Administracji Centralnej, Wszechnicy, Polsko-Słowackiej Komisji Humanistycznej z jednoczesnym rozliczaniem kontrahentów.

 

Zastępca Kierownika
Beata Słowik

Adres
ul. Gołębia 24 pok.50
31-007 Kraków
Tel. (12) 663 11 73
Tel./Fax (12) 637 96 63
E-mail beata.slowik@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Windykacja zobowiązań z kontrahentami zewnętrznymi oraz windykacja należności i zobowiązań wewnętrznych.

 

mgr Ewa Gąsiorska

Adres
ul. Gołębia 24 pok.50
31-007 Kraków
Tel. (12) 663 15 87
Tel./Fax (12) 637 96 63
E-mail ewa.gasiorska@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie wyciągów bankowych wraz z rozliczaniem kontrahentów: Dochody Pozabudżetowe, Wydz. Filologiczny, Dział Współpracy Międzynarodowej, Inst. Konfucjusza, rachunki inwestycji budowlanych i aparaturowych, Jagiellońskie Centrum Językowe. Księgowanie dokumentów rozliczeń delegacji zagranicznych w ramach działalności rozliczanej przez Dz. Księgowości.

 

mgr Ewa Kost

Adres
ul. Gołębia 24 pok.50
31-007 Kraków
Tel. (12) 663 15 89
Tel./Fax (12) 637 96 63
E-mail ewa.kost@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie wyciągów bankowych wraz z rozliczaniem kontrahentów: Wydz. Zarządzania, Wydz. Studiów Międzynarodowych i Nauk Politycznych, Wydz. Filozoficzny, Wydz. Historyczny, Stypendia Obcokrajowców, Budynki Mieszkalne. Księgowanie dokumentów rozliczeń stypendiów stypendystów zagranicznych finansowanych przez Rząd Polski.

 

mgr Marta Zwierzyńska - Dwurnik

Adres
ul. Gołębia 24 pok.50
31-007 Kraków
Tel. (12) 663 11 54
Tel./Fax (12) 637 96 63
E-mail marta.zwierzynska-dwurnik@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie dokumentów obciążających koszty działalności Administracji Centralnej, Wszechnicy, Domów Profesorskich, Budynki Mieszkalne.

 

Lidia Woźniczka

Adres
ul. Gołębia 24 pok.50
31-007 Kraków
Tel. (12) 663 11 55
Tel./Fax (12) 637 96 63
E-mail lidia.wozniczka@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie wyciągów bankowych wraz z rozliczaniem kontrahentów: Domy Profesorskie, windykacja należności działalności dydaktycznej.

 

 

mgr Anna Gajewska

Adres
ul. Gołębia 24 pok.50
31-007 Kraków
Tel. (12) 663 15 86
Tel./Fax (12) 637 96 63
E-mail anna.gajewska@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie dokumentów obciążających koszty działalności dydaktycznej wydziałów Uczelni.

 

Joanna Szot

Adres
ul. Gołębia 24 pok.50a
31-007 Kraków
Tel. (12) 663 11 03
Tel./Fax (12) 637 96 63
E-mail joanna.szot@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Windykacja należności Uniwersytetu, przygotowywanie dokumentacji niezbędnej dla wszczęcia windykacji należności Uniwersytetu przy współpracy z poszczególnymi jednostkami Uczelni.

 

mgr Anna Wędzicha

Adres
ul. Gołębia 24 pok.50a
31-007 Kraków
Tel. (12) 663 11 03
Tel./Fax (12) 637 96 63
E-mail anna.wedzicha@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie dokumentów obciążających koszty działalności Administracji Centralnej, Wszechnicy, Domów Profesorskich, Budynki Mieszkalne.

 

Zofia Kamińska

Adres
ul. Gołębia 24 pok.51
31-007 Kraków
Tel. (12) 663 15 90
Tel./Fax (12) 637 96 63
E-mail zofia.kaminska@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie rozliczeń list płac, rozliczanie rozrachunków związanych z wynagrodzeniami, bieżące uzgadnianie z Działem Spraw Osobowych rozrachunków z Urzędem Skarbowym, ZUS, pozostałe.

 

mgr Ilona Gas

Adres
ul. Gołębia 24 pok.51
31-007 Kraków
Tel. (12) 663 15 91
Tel./Fax (12) 637 96 63
E-mail rybka@adm.uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie wyciągów bankowych Bursy Jagiellońskiej, windykacja należności Bursy Jagiellońskiej , księgowanie rozliczeń list płac.

 

Janina Wyroba

Adres
ul. Gołębia 24 pok.51
31-007 Kraków
Tel. (12) 663 11 82
Tel./Fax (12) 637 96 63
E-mail janina.wyroba@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie wyciągów bankowych związanych z kartami VE, księgowanie dokumentów obciążających koszty działalności dydaktycznej wydziałów.

 

Samanta Cholewa

Adres
ul. Gołębia 24 pok.51
31-007 Kraków
Tel. (12) 663 11 74
Tel./Fax (12) 637 96 63
E-mail samanta.cholewa@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie dokumentów obciążających koszty działalności dydaktycznej wydziałów Uczelni. Księgowanie dokumentów obciążających koszty działalności Administracji Centralnej.

 

Ewa Białko-Wyzga

Adres
ul. Gołębia 24 pok.51
31-007 Kraków
Tel. (12) 663 15 92
Tel./Fax (12) 637 96 63
E-mail ewa.bialko@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie wyciągów bankowych wraz z rozliczaniem kontrahentów: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Biblioteka Jagiellońska. Księgowanie i rozliczanie rozrachunków dotyczących kosztów i przychodów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Rozliczanie pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

Ewa Zalecka

Adres
ul. Gołębia 24 pok.51
31-007 Kraków
Tel. (12) 663 11 83
Tel./Fax (12) 637 96 63
E-mail zalecka@adm.uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie wyciągów bankowych wraz z rozliczaniem kontrahentów: Fundusz Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów, Wydz. Prawa. Księgowanie i rozliczanie rozrachunków dotyczących kosztów i przychodów Fundusz Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów. Rozliczanie pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

mgr Joanna Górska

Adres
ul. Gołębia 24 pok.51
31-007 Kraków
Tel. (12) 663 15 88
Tel./Fax (12) 637 96 63
E-mail joanna.lucka@.uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie dokumentów obciążających koszty działalności Administracji Centralnej, Wszechnicy, Domów Profesorskich, Budynki Mieszkalne.

 

mgr Anna Bosowiec

Adres
ul. Gołębia 24 pok.50
31-007 Kraków
Tel. (12) 663 15 85
Tel./Fax (12) 637 96 63
E-mail anna.bosowiec@uj.edu.pl

Zakres obowiązków
Księgowanie dokumentów obciążających koszty działalności dydaktycznej wydziałów Uczelni, księgowanie wyciągów bankowych Wydziału Chemii.